2010-04-15 01:39 #0 av: SaraC

Att vaccinera sin hund är oerhört viktigt! Vad vaccineras svenska hundar mot och hur ofta? Vilka sjukdomar kan drabba en hund som inte är vaccinerad?

Vaccinationer

I Sverige vaccineras hundar främst mot valpsjuka, infektion med parvovirus, smittsam leverinflammation (HCC) och infektion med parainfluensavirus (kennelhosta). Vissa hundar vaccineras även mot leptospiros och rabies.

En dräktig tik som är regelrätt vaccinerad ger sina valpar ett initialt infektionsskydd och antikropparna som bildas kommer att finnas i modersmjölken och därmed göra valparna passivt immuniserade under de första levnadsveckorna.

När du får hem din valp är den som tidigast 8 veckor gammal, den ska då ha fått en första vaccination mot valpsjuka, hepatit och parvovirus (CPV) vid 6 veckors ålder. När valpen är 12 veckor gammal vaccineras den mot valpsjuka, infektiös hepatit (HCC), CPV och kennelhosta. Vid 1 års ålder ska valpen återigen vaccineras mot valpsjuka, hepatit, parvo och parainfluensa (kennelhosta).

Efter valpens grundvaccinationer ska hunden fortsätta att vaccineras kontinuerligt. Hur ofta man vaccinerar hunden beror på vilken sorts vaccin man använder, till exempel kan en sort täcka i 1 år medan en annan täcker i 3 år. Det finns även regler för vaccinering inom olika hundsporter.

Groenendael.jpg

Vid utställning eller tävling brukar det finnas regler kring vaccinationer.

Vaccinationstillfället

Vaccinationen gör du hos din veterinär. Priserna varierar, men ligger oftast någonstans mellan 250-500 kr.

Vid vaccinationen får du ett vaccinationsintyg (om du har en valp så har vaccinationsintyget förmodligen följt med från uppfödaren) som du ska behålla och ta med dig varje gång du vaccinerar din hund.

Tänk på att hunden ska vara frisk och parasitfri vid vaccinationstillfället, då inälvsmaskar kan påverka immunsystemet och leda till ett försämrat vaccinationsskydd. Det är även viktigt att hunden inte är stressad eller stressas vid vaccinationstillfället och de närmsta dagarna efteråt.

Biverkningar

Svullnad vid injektionsstället, hastigt uppsvullet huvud, uppsvullna läppar eller öronlappar, liksom knottror i huden och allmän klåda och "nässelfeber" är alla tecken på en överkänslighetsreaktion med vätskeutträdet från blodkärlen. Illamående, kräkningar och diarré är andra överkänslighetsreaktioner som kan förekomma. Vanligtvis avtar symptomen utan åtgärd inom ett dygn, men i sällsynta fall kan det behövas veterinärvård.

Utlandsresor

Särskilda bestämmelser gäller avseende vaccination och avmaskning och det varierar beroende på vilket land du ska besöka. Det tar lång tid att med vaccination förbereda en utlandsresa. Rådgör med din veterinär.

stockxpertcom_id31277101_jpg_47ab729a5a3509fed1250d3d76b8cfb7.jpg

Virus kan överföras på många sätt, bland annat genom direktkontakt med ett smittat djur.

Hur kan virus överföras?

Virus kan överföras på många sätt. De vanligaste är genom inandning av luftburna virus, genom direktkontakt med virus/bakterie-bärare, genom att äta smittad mat, från insekts- eller djurbett, genom direktkontakt via öppna sår och genom att dricka modersmjölk.

stockxpertcom_id400755_jpg_f6ef46a0433db3935de41067a6709fb2.jpg

Valpsjuka drabbar även vuxna hundar.

Vad vaccinerar vi mot?

Valpsjuka

Valpsjuka drabbar även vuxna hundar, anledningen till att den kallas valpsjuka är för att den från början observerades hos unga djur. Hos drabbade hundar utvecklas en infektion i luftvägarna och symptomen utgörs av aptitförlust, halsont, hosta, feber och tjock gulaktig utsöndring från ögon och nos. Diarréer kan också förekomma. Sjukdomen fortsätter sedan att utvecklas under två-tre veckor då viruset infekterar nervsystemet och kan ge darrningar, anfall och förlamning. Hundar som överlever kan få bestående skador på nervsystemet.

CPV/Parvovirus

Kallas även hundpest. Sprids hos hundar via kontakt med avföring och viruset färdras enkelt från en plats till en annan, i pälsen eller tassarna på smittbärande hundar, på kläder och skor och så vidare. Viruset är mycket motståndskraftigt och kan överleva långa perioder. Hos unga valpar kan sjukdomen orsaka inflammation i hjärtmuskeln, vilket ofta leder till en plötslig död. Hos äldre valpar och vuxna hundar ger sjukdomen feber, diarréer och kräkningar och dödligheten är cirka upp till 10 procent.

HCC/Smittsam leverinflammation/Infektiös hepatit

Förekommer oftast hos unga hundar och är mycket smittsam. Många gånger visar smittade hundar inte några symptom. Infekterade hundar utsöndrar viruset i urinen och kan därigenom sprida det vidare. Symptomen varierar från lindrig feber till allvarlig sjukdom som följs av döden inom några få timmar. Smittade hundar kan även förlora aptiten, bli onormalt törstiga, ha blodiga diarréer och ha utsöndringar från ögon och nos. Om hunden ska ha hopp om att tillfriskna så är tidig behandling avgörande.

Kennelhosta/Parainfluensavirus

Det här är ingen allvarligare sjukdom, men kan vara nog så besvärlig. Det är en mycket smittsam sjukdom som överförs via droppar i luften som hostats upp av sjuka djur. Den drabbar hundar i alla åldrar och orsakas av en kombination av olika infektiösa ämnen, bland annat parainfluensavirus. Luftstrupen och luftrören blir inflammerade och ger en torr hosta som ibland åtföljs av kräkningar. Hostan kan bestå i upp till tre veckor.

Leptospiros

Det här är en bakteriesjukdom som kan drabba både djur och människor och som sprids via infekterad urin. Det finns många olika typer av bakterien och beroende på vilken man infekterats av varierar symptomen. Sjukdomen är ovanlig i Sverige och vaccination ges främst till hundar som ska vistas utanför Norden.

Rabies

Rabies kan drabba alla däggdjur och sjukdomen är dödlig. Rabies har inte förekommit hos djur i Sverige sedan 1886 och därför vaccineras svenska djur oftast inte mot rabies i annat fall än att de ska resa utanför Norden.

Whippet3.jpg

Se till att din hund är frisk vid vaccinationstillfället.

Sjuk trots vaccinering

Inget vaccin kan garantera fulltständigt skydd mot sjukdom, även om de ger ett optimalt skydd så finns det hundar som helt enkelt inte kan bilda tillräckligt med antikroppar. Det finns flera orsaker till att vaccinationen får ett bristande svar, det kan bero på att antikropparna valpen får i sig via modersmjölken stör utvecklingen av nya antikroppar, en del hundar saknar tillräcklig förmåga att producera antikroppar och är vad man kallar immunologiskt inkompetenta. En hund som är sjuk vid vaccinationstillfället eller vaccineras under inkubationstiden kan också ge bristande svar på vaccinering, därför är det så viktigt att hunden är frisk vid vaccinationstillfället. Vissa läkemedel kan också hämma immunsystemet och parasiter anses också kunna försämra vaccinationseffekten.

stockxpertcom_id125794_jpg_a8fa405c1a38c8ee6f331b64a7df4c13.jpg

Välj din hunds lekkompisar med omsorg och låt den inte hälsa på varje hund ni möter.

Förebyggande åtgärder

Förutom att regelbundet vaccinera sin hund så kan man tänka på att till exempel vara försiktig med vilka hundar man låter sin egen hund hälsa på och umgås med. Se till att det är hundar som du vet är vaccinerade och friska. Din hund behöver inte hälsa på varje hund ni möter, tänk på att det oftast inte alls syns att en hund bär på en smittsam sjukdom. Om man ska besöka till exempel en utställning eller liknade så bör man se till att arrangören kräver att alla inblandade hundar är vaccinerade.

Källor: